คู่มือการเข้าเรียนแบบ e-Blended
       
  1 คู่มือการเข้าบทเรียน e-Blended รูปแบบ PDF(เบื้องต้น)  
  2 คู่มือการส่งการบ้าน รูปแบบ PDF  
  3 คู่มือการเข้าเรียนแบบ e-Blended รูปแบบ Mobile Smartphone Tablet  
  4 รูปแบบ VDO (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องติดตั้งปลั๊กอิน flash player)  
   

The Camtasia Studio video content presented here requires JavaScript to be enabled and the latest version of the Adobe Flash Player. If you are using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Adobe Flash Player by downloading here.