คู่มือการเรียนเเบบ e-Blended


ขั้นตอนการเข้าสอบ Online ผ่านระบบ SPUC-LTAS
(นักศึกษาควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค ไม่เเนะนำการสอบผ่านมือถือ เพราะโจทย์คำถามที่เป็นรูปภาพ อาจจะไม่ชัดเจนได้)

<<ไฟล์ .PDF คลิก>> // << ไฟล์ VDO คลิก >>คู่มือการเข้าบทเรียน e-Blended (เบื้องต้น)

<<ไฟล์ .PDF คลิก>> // << ไฟล์ VDO คลิก >>ตัวอย่าง การใช้งานมือถือส่งงานวิชาHUM120

https://youtu.be/I9wyAU1XFIg


วิธีการเข้าเรียน บทเรียนเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์

https://youtu.be/CycuPfvoA4g


วิธีส่งการบ้าน รายวิชา XXX498 เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการ
(1) ความหมาย ประวัติ สหกิจศึกษา

https://youtu.be/Sld1K4TlZcI


Footer